© Revize elektro - Tomáš Konečný / mobil: +420 737 154 045 / web: www.revikon.cz / email: info@revikon.cz

Služby a nabídka revizí

Revize elektroinstalací

Pokud ve svém domě/firmě pravidelně neprovádíte revizi elektroinstalací, mohou vám rozvody časem úplně přestat fungovat. V horším případě může dojít dokonce k požáru nebo úrazu. Revizi elektroinstalace v současné době upravují normy ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Ty zahrnují revize elektroinstalace, jejich součástí však nejsou revize elektrických spotřebičů a hromosvodů, na něž se vztahují samostatné normy, podle kterých je potřeba revize provádět. Revize může provádět pouze certifikovaný revizní technik. V případě nově instalovaných rozvodů je revize naprostou nezbytností. Pokud již v minulosti byla revize na vaší elektroinstalaci provedena, týká se vás pouze kontrolní revize. Lhůty pro pravidelné kontroly elektroinstalace jsou stanoveny ve výše zmíněných normách. Připravte se na to, že po vás revizní technik může chtít doklady související s instalací. V případě opakované revize bude pravděpodobně požadovat výchozí neboli první provedenou revizi. Podle vámi dodaných podkladů poté technik projde veškeré části elektroinstalace, provede potřebná měření a na závěr vystaví revizní zprávu. V objektivně popíše stav elektroinstalace, uvede případné závady a doporučení.

Revize hromosvodů

Dle vyhlášky číslo 268/2009 o technických požadavcích na stavby se ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat atd.

Druhy revizí hromosvodů (LPS):

VÝCHOZÍ REVIZE HROMOSVODU - provádí se před uvedením do provozu, kolaudace rodinného domu, uvedení do provozu živnostenské provozovny nebo průmyslového objektu, po celkové opravě soustavy hromosvodu budovy a podobně. PRAVIDELNÉ REVIZE HROMOSVODU - provádí se dle termínů uvedených v normách ČSN 331500, ČSN 341390 dle druhů objektu - nově řešeno v ČSN 62305-1 4 ed.2 - dle třídy ochrany LPS. V normě ČSN 62305-1 až 4 ed.2 nově řešeny prohlídky s termíny dle normy. MIMOŘÁDNÉ REVIZE HROMOSVODU - provádí se po zásahu blesku do objektu a při dílčích opravách hromosvodů.

Revize elektrospotřebičů

Každý, kdo ke svému podnikání používá elektrický spotřebič, vědět o povinnosti provádět kontroly a revize na těchto spotřebičích. Podle normy ČSN 33 1600 ed.2 se provádí kontroly a revize nepřipevněných el. spotřebičů během užívání, ale také po každé provedené opravě. Revize spotřebičů může provádět pouze revizní technik. Mezi elektro nářadí můžeme zařadit elektrické vrtačky, vrtací a sekací kladiva, brusky, pilky, přenosná světla, nůžky, míchadla, stříkací pistole, závitořezy, leštičky a další podobného charakteru.

Druhy revizí elektrospotřebičů:

elektrická zařízení informační techniky: počítače, monitory, projektory, tiskárny, kopírky, skenery, routery a další kancelářská technika elektrické spotřebiče pro domácnost: chladničky, žehličky, vařiče, varné konvice, kávovary, myčky, vysavače mikrovlnné trouby, opékače topinek přístroje spotřební elektroniky: radiopřijímače, audio systémy, televize, DVD přehrávače ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru: topidla, ventilátory, nabíječky

Revize strojů a výrobních linek

Kontroly a měření se provádějí v souladu s Nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Důvody k provádění revizí strojů a výrobních linek:

Hlavním důvodem je bezpečnost zařízení a jistota provozovatele i uživatelů při provozování elektrických strojů. Pravidelně revidované a servisované stroje mají rovněž spolehlivější provoz a nižší servisní náklady. Výchozí a periodické (opakované) elektro revize mají své zákonné ustanovení. Neprovádění elektro revize je porušením zákona. Orgán zabývající se kontrolou provádění revizí se nazývá Oblastní inspektorát práce a její činnost je zakotvena v Zákoně č. 251/2005 Sb. U provozovaného strojního zařízení je nutné pravidelně ověřovat bezpečnost dle požadavků NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 4 “nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, případně průvodní dokumentace, nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak“.
ELEKTRICKÉ REVIZE TOMÁŠ KONEČNÝ
Logo revize

Druhy revizí elektrických zařízení:

výchozí revize - je nutné provést před uvedením zařízení do provozu u nových elektrických zařízení anebo po jejich rekonstrukci pravidelná revize - provádí se dle stanovené lhůty, která je určena ve výchozí revizní zprávě anebo podle prostředí, které definuje protokol o určení vnějších vlivů. mimořádná revize – Mimořádné revize dochází v případě poruchy elektrického zařízení nebo při podezření, že by k nějaké poruše v blízké době mohlo dojít. Mimořádná revize se rovněž provádí v případech kdy je do již funkčního okruhu připojeno nové zařízení či okruh. Tato mimořádná revize se ovšem týká daného spotřebiče či okruhu. Provedení mimořádné revize však nemá vliv na běh lhůty pravidelné revize.
Kompletní služby v oblasti elektrorevize